ตำแหน่งที่เปิดรับ

รายได้สูง

วันทำงานยืดหยุ่น

เลือกทำงาน 4-6 วัน/สัปดาห์

ให้คำแนะนำ ปรึกษา จ่ายยาลูกค้า

ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้ช่วยเภสัช

ดูแลบริหารจัดการสาขา

สวัสดิการ

วันทำงานยืดหยุ่น สะสมวันหยุดได้
เลือกทํางาน 4-6 วันต่อสัปดาห์
ค่าล่วงเวลา, Incentive
ค่าใบประกอบวิชาชีพ
ค่าแคชเชียร์
สนับสนุนอบรม CPE
ประกันสังคม
วันหยุดประจําปี, วันลาพักร้อน
สิทธิซื้อสินค้าราคาพนักงาน
ฟอร์มพนักงาน
สิทธิปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส
ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง

ความรับผิดชอบ

ให้คำแนะนำ ปรึกษา จ่ายยาลูกค้า
ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้ช่วยเภสัช
ดูแลบริหารจัดการสาขา

คุณสมบัติ

ไม่จํากัดเพศ อายุ 24-40 ปี
รักงานบริการ ชอบการขาย
มีทักษะในการพูด อธิบาย และโน้มน้าว
สามารถหางานเป็นทีมได้ มีภาวะความเป็นผู้นำ
มีใบประกอบวิชาชีพเภสัช
เคยมีประสบการณ์ร้านยา โรงพยาบาล
ยินดีต้อนรับเภสัชจบใหม่

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

มีเภสัชประจำตลอด

ทำงานในองค์กรเติบโตและมั่นคงสูง

ให้คำแนะนํา โน้มน้าวและขายสินค้าภายในร้าน

ใช้งานโปรแกรมการขายและแคชเชียร์

ทํางานร่วมกับเภสัชกรในการดูแลลูกค้า

ดูแลสต็อกสินค้า

ดูแลความสะอาดของร้าน

สวัสดิการ

ค่าล่วงเวลา
เบี้ยขยัน
Incentive
ประกันสังคม
วันหยุดประจําปี, วันลาพักร้อน
สิทธิซื้อสินค้าราคาพนักงาน
ฟอร์มพนักงาน
สิทธิปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส

ความรับผิดชอบ

ให้คำแนะนํา โน้มน้าวและขายสินค้าภายในร้าน
ใช้งานโปรแกรมการขายและแคชเชียร์
ทํางานร่วมกับเภสัชกรในการดูแลลูกค้า
ดูแลสต็อกสินค้า
ดูแลความสะอาดของร้าน

คุณสมบัติ

วุฒิ ม.6 - ป.ตรี ไม่จํากัดสาขา
ไม่จํากัดเพศ อายุ 18-45 ปี
รักงานบริการ ชอบงานขาย
มีทักษะในการพูด อธิบาย และโน้มน้าว
สามารถอ่านภาษาอังกฤษ และใช้ระบบ POS ได้
หากผ่านงานโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ